STUDIO
Annika Dahlsten & Markku Laakso: Campfire in a Zoo
22.11.2019–5.1.2020

Campfire in a Zoo (2019) är en installation med dockanimation som granskar framställandets och betraktandets mångtydighet. Utställningen baserar sig på Markku Laaksos släkthistoria: hans fars farföräldrar reste år 1930 tillsammans med en grupp samer runt i Tyskland på s.k. människoutställningar, där man i de zoologiska trädgårdarna förevisade representanter för ursprungsfolk.

Människoutställningarna var pedagogiska och antropologiska och kombinerades ofta med tidens vetenskapliga rön. Före filmens och turismens tid var de här uppvisningarna det enda sättet för en vanlig människa att få en levande kontakt med naturfolken. Grupper med representanter för ursprungsfolken reste omkring i Europa från och med 1880-talet; turnéerna var välplanerade och karavanerna var försedda med vederbörlig rekvisita, till exempel kläder och bruksföremål. Samerna hade med sig renar och hundar. Eftersom utställningarna var mycket välbesökta valde man ofta att arrangera dem i en zoologisk trädgård.

Uppvisandet av representanterna för ursprungsfolken som utställningsföremål började senare kritiseras och ses som utnyttjande av minoriteterna. Raslärans teorier drevs till sin spets och människoutställningarnas popularitet sjönk. De etnografiska utställningarna hade långtgående samhälleliga följder och påverkade samernas ställning i de nordiska länderna. Numera ser många forskare dessa karavaner också som kulturella möten. Turnédeltagarna reste för att de ville se världen och samla erfarenheter. Samerna såg sig också som ett slags kulturambassadörer. Utställningarna förenade i sig den kolonialistiska synvinkeln och längtan efter personliga upplevelser.

Dahlsten och Laakso håller distansen till Laaksos släktingars upplevelser med hjälp av filmtekniken. Genom dockanimationerna kan konstnärerna leva sig in i Simons, Ella Stiinas och Veikkos roller i de tyska djurparkerna. Kärnan i människoutställningarna var ”sanningsenligheten”, vilket krävde att allt skulle vara ”äkta”. Campfire in a Zoo svarar på detta genom att skapa en helt fiktiv värld, som samtidigt är både äkta och iscensatt, precis som samernas värld i de zoologiska trädgårdarna.

Annika Dahlsten (f. 1975 i Vasa) och Markku Laakso (f. 1970 i Enontekis) är bildkonstnärer och bor i Åbo. Deras samarbete koncentreras kring fotografi, mediekonst och performans. Verk av dem har presenterats bland annat i Göteborg, Medellin (Colombia), London och Berlin. Dahlstens egen produktion omfattar bildkonst och animationer, Laakso åter är känd bland annat för sina målningar med Elvismotiv.

Tack: Undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande, Åbo stad, Konstföreningen i Åbo och Egentliga Finlands konstkommission.

www.dahlstenlaakso.com

Evenemang på Facebook


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019