Arkivet och biblioteket

ÅBO KONSTMUSEUMS ARKIV

Åbo konstmuseums arkiv innehåller material om museets egen verksamhet men också material som ansluter sig till olika konstnärer, t.ex. korrespondens, samt andra dokument och tidningsklipp. En separat helhet bildar det material som berör Ritskolan i Åbo.

Kontaktperson i arkivfrågor är amanuens Christian Hoffmann, (02) 2627 097 eller christi-an.hoffmann@turuntaidemuseo.fi   

ÅBO KONSTMUSEUMS BIBLIOTEK

Åbo konstmuseums bibliotek betjänar forskare, studerande och privatpersoner som är intresserade av konst. Största delen av titlarna i museets bibliotek har införts i Åbo stadsbiblioteks databas Vaski. Bibli-otekspersonalen hänvisar dem som frågar efter museets titlar till museibiblioteket. Åbo konstmuseums bibliotek är ett handbibliotek och lånar alltså inte ut material. Materialet kan studeras på museibiblio-tek efter tidsbeställning.  

Kontaktperson i biblioteksfrågor är amanuens Mia Haltia, 050 400 3246 eller mia.haltia@turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020