Åbo konstmuseum måste avstå från de avgiftsfria fredagskvällarna
ÅBO KONSTMUSEUM MÅSTE AVSTÅ FRÅN DE AVGIFTSFRIA FREDAGSKVÄLLARNA

Åbo konstmuseum måste avstå från de avgiftsfria fredagskvällarna från och med 27.5.2016. Orsaken är det allt kärvare ekonomiska klimatet. Trots ett glädjande stort besökarantal i fjol nådde biljettintäkterna inte målet och antalet gratisbesökare har konstant varit större än antalet betalande besökare. Samtidigt har museets årliga statsunderstöd minskat radikalt under de senaste åren.

Konstupplevelser får man dock fortsättningsvis ganska förmånligt. Museikortet öppnar dörrarna till över 200 museer i Finland under ett helt år för 59 euro. Också Åbo konstmuseums eget årskort, 25 euro, berättigar till fritt inträde till museets utställningar, liksom även årsmedlemskap i Åbo Konstmusei Vänner eller Konstföreningen i Åbo. Alla under 16 år har fortfarande fritt inträde till Åbo konstmuseum under alla öppettider.

Åbo konstmuseum är det enda museet i Åbo som har erbjudit fritt inträde på fredagarna kl. 16–19 alltsedan 2008. Gratiskvällarna har varit mycket omtyckta och vanligen lockat flera hundra besökare under en kväll. De avgiftsfria kvällarna har också bjudit på populära gratiskonserter. Museets sista gratiskvällar anordnas fredagarna 13.5 och 20.5.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019