Vi söker en museimästare
20.01.2017

Åbo konstmuseum är ett på riksnivå betydelsefullt museum vars huvudman är Konstföreningen i Åbo rf. Till museets centrala uppgifter hör att utöka konstsamlingen, som blivit en nationalskatt, att arrangera tidsbundna utställningar som presenterar konstens historia och aktuella fenomen inom konsten, att utveckla branschen regionalt och på riksnivå och att bedriva museipedagogisk verksamhet och forskning.

Vi söker
EN MUSEiMÄSTARE
för ordinarie anställning fr.o.m 1.5.2017 eller enligt överenskommelse


Till museimästarens arbete hör uppbyggnaden av utställningar samt uppgifter som gäller vården av samlingarna, fastighetsskötseln och logistiken.

Behörighetskrav: museimästarexamen eller tillräcklig erfarenhet av museibranschen samt körkort. På grund av den internationella utställningsverksamheten räknas kunskaper i engelska som merit utöver de inhemska språken. Arbetet  kräver mångsidigt professionellt kunnande, gedigna kunskaper i IT och AV-teknik, organisations- och samarbetsförmåga samt flexibilitet.

Veckoarbetstid 38 h 15 min.
Prövotid fyra månader.
Grundlön 2016,00 ¤/mån. (AKTA).

Ansökningarna riktas till styrelsen för Konstföreningen i Åbo och ska, jämte behövliga bilagor, senast 17.3.2017 kl. 16.00 ha inkommit till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo.

Förfrågningar 1–15.3.2017 under tjänstetid:
museichef Kari Immonen
tfn (02) 2627 099
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi  

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019