Konstvärderingsdag lö 23.10
18.10.2010

En konstvärderingsdag arrangeras lördag 23.10.2010 kl. 11–15 på Åbo konstmuseum. Under dagen kan man fråga av museets experter om konstverkets kvalitet, teknik, datering eller upphovsman. Dessutom ges råd om hur man skall vårda konst och förvara och framlägga sina verk. Prisuppgifter eller äkthetsintyg ges inte. Som experter fungerar museets samlingsansvarige amanuens Christian Hoffmann och utställningsamanuens Mia Haltia. Värderingen är gratis.

I fjol deltog en rekordpublik i konstvärderingen och därför önskar museiprofessionella att var och en tar med sig högst två konstverk till värderingen. Åbo konstmuseum arrangerar årligen två värderingsdagar.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018