Åbo konstmuseum publicerar bok om Otto Mäkiläs konst och levnad
22.02.2011

I samband med den omfattande utställningen av Otto Mäkiläs (1904–1955) produktion publicerar Åbo konstmuseum boken Otto Mäkilä – En röd orolig gnista. Otto Mäkilä var en av de mest betydande konstnärerna i vårt land under första hälften av 1900-talet och är främst känd för sina surrealistiska verk. Han tog till sig det synsätt som betonade att det för den nya moderna konsten var väsentligt att återge de egna inre synerna. Mäkiläs aforismer och brev vittnar om en reflekterande konstnär med ett ambitiöst och passionerat förhållande till konsten. ”Jag äger bara en röd orolig gnista – eller rättare sagt, den äger mig och den bränner mig", skrev han år 1953.

Den konsthistoriskt betydelsefulla boken på mer än 200 sidor innehåller tre artiklar skrivna av experter, Mäkiläs biografi och en stor mängd foton på verk av vilka en del aldrig tidigare publicerats. Skribenterna är FM Anna-Mari Rosenlöf, FD Juha-Heikki Tihinen och docent Ulla Vihanta.

I artikeln Förebilder och sökare – Otto Mäkilä som tolk för Åboskolans modernism berättar Anna-Mari Rosenlöf varför Åbo blev centrum för den moderna finska bildkonsten och vilken roll Otto Mäkilä därvid spelade. Ulla Vihanta behandlar i sin artikel Om Otto Mäkiläs intentioner, konst och tankar kring konsten den andliga bakgrunden till Mäkiläs konst och dennes egna synpunkter på konstens väsen och konstnärlig verksamhet. Juha-Heikki Tihinens artikel En delad värld – inför Otto Mäkiläs skisser belyser konstnärens kreativa processer och berättar hur han utvecklade sina bildmässiga idéer.

Åbo konstmuseum är känt för sina kvalitativt högtstående utställningspublikationer. Museets bok om konsten under Stalins tid, Under de röda fanorna, tilldelades titeln Årets museipublikation 2008. Publikationen Amour unit deux c½urs - Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma, Henry Lönnfors miniatyrsamling belönades som årets vackraste bok 2009. Boken Otto Mäkilä – En röd orolig gnista har liksom de ovannämnda publikationerna redigerats av Mia Haltia och ombrutits av Minna Luoma. Den svenska översättningen är gjord av Camilla Ahlström-Taavitsainen.

Publikationen har fått understöd av Alfred Kordelins stiftelse, FILI, Finepress Oy och Kuvertfabriken i Åbo.

Boken kostar 35 euro och den kan köpas i museibutiken Muusa.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018