Konstvärderingsdag på Åbo konstmuseum lördag 2.4.2011 kl. 11-15
28.03.2011

En konstvärderingsdag arrangeras lördag 2.4.2011 kl. 11–15 på Åbo konstmuseum. Under dagen kan man fråga av museets experter om konstverkets kvalitet, teknik, datering eller upphovsman. Dessutom ges råd om hur man skall vårda konst och förvara och framlägga sina verk. Prisuppgifter eller äkthetsintyg ges inte. Som experter fungerar museets samlingsansvarige amanuens Christian Hoffmann och utställningsamanuens Mia Haltia. Värderingen är gratis.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018