Verkstad Minnenas aura 11.-12.6.2011
06.04.2011

Verkstad Minnenas Aura 11.-12.6.2011 på Åbo konstmuseum

Konstnär Veli Granö genomför ett kollektivt konstprojekt på Åbo konstmuseum och ber därför intresserade besökare ta med sig ett för dem särskilt betydelsefullt föremål till museet. Syftet med projektet är att granska människornas förhållande till föremålen och de känslor och minnen som dessa väcker hos ägarna. I projektarbetet använder Veli Granö en kirliankamera som avbildar för ögat osynliga fenomen, och på abstrakt nivå är projektet en fortsättning av Granös tidigare produktion, där han konsekvent har lyft fram olika sätt att se och uppleva.

Verkstaden anordnas lördag 11.6 och söndag 12.6 kl.13–17 på Åbo konstmuseum. Ingen förhandsanmälan behövs.

Till museet kan man alltså ha med sig ett föremål som är av speciell betydelse för en själv. Föremålet ska få plats på ett underlag i storlek A4. Varje besökare kan ha med sig ett föremål. Ägaren ombeds specificera föremålets värde i pengar, eftersom ansvaret under lånetiden efter överlåtelsen vilar på museet. Museet önskar att mycket värdefulla föremål inte inlämnas till verkstaden.

Detta sker i verkstaden:

1. Museipersonalen tar emot föremålet och packar det omsorgsfullt. Ägaren fyller i en blankett med sin kontaktinformation och uppgifter om föremålet.
2. På ett papper som museet tillhandhåller skriver ägaren för hand en redogörelse för föremålet och sin egen relation till detta. Man kan t.ex. berätta av vem man fått föremålet och vilka min-nen det väcker.
3. Föremålet stannar kvar på museet som lån och Veli Granö väljer ut en del av föremålen och berättelserna till en utställning. De föremål som han valt fotograferar han med en kirliankamera. Föremålet, kirlianfotot och ägarens berättelse blir en del av utställningen.


Frågor & svar:

När får jag veta om mitt föremål tas med i utställningen?
•    Ägarna till de utvalda föremålen informeras senast torsdag 16.6. Urvalet görs av konstnär Veli Granö.

När kan jag avhämta mitt föremål ifall det inte ställs ut?
•    Om det inte kommer något meddelande om att föremålet hör till dem som utvalts, kan föremålet avhämtas fr.o.m. 16.6 under museets öppettider (ti-fr kl. 11–19 och lö-sö kl. 11–17). Anmäl er i kassan.

När kan jag avhämta mitt föremål ifall det tas med i utställningen?
•    Föremålet kan avhämtas när utställningen är över. Museipersonalen kontaktar ägarna och kommer överens om en avhämtningstidpunkt med var och en.

Hur länge pågår utställningen?
•    Till 28.8.2011.

Vad händer med bilderna och texterna efter utställningen?
•    De överlåts till föremålens ägare om dessa så önskar.Ytterligare uppgifter:

Amanuens Mia Haltia
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi
Tfn (02) 2627 096

Utställningssekreterare Helena Kinnunen
helena.kinnunen(at)turuntaidemuseo.fi
Tfn 050 400 3249

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018