Museums in Motion
04.02.2010

Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry, Estlands konstmuseum (Kumu) och Malmö konstmuseum i Sverige har fått ett understöd på 200 000 euro för sitt tvååriga projekt Museums in Motion. Inom ramen för projektet, som kom till på initiativ av Åbo konstmuseum, presenteras utställningar med verk ur de berörda museernas samlingar i samarbetsmuseerna.

På Åbo konstmuseum presenterades sommaren 2008 utställningen Under de röda fanorna, verk ur Kumus samlingar som presenterade konsten under Estlands stalinistiska tid. Utställningen inspirerade publiken till många kommentarer. Under de nästan tre månader som utställningen pågick bekantade sig över 16 000 personer med den. Den av Åbo konstmuseum producerade utställningen Under de röda fanorna presenteras på Malmö konstmuseum vid årsskiftet. Utställningspublikationen Under de röda fanorna valdes nyligen till finalist i Finlands museiförbunds tävling Årets museipublikation.

Tidigare på våren presenterades på Kumu utställningen Suomen taiteen kultakausi – Mestariteoksia Turun taidemuseon kokoelmasta. Utställningen fick ett mycket varmt mottagande i Estland och besökarantalet översteg alla förväntningar: över 30 000 personer.

Under år 2009 sammanställer Malmö konstmuseum en utställning av nordisk samtidskonst med verk ur museets samlingar. Den ska presenteras på Kumu. Utöver utställningar och publikationer producerar projektet också seminarier och verkstäder samt främjar informationsutbytet mellan fackfolket i konstmuseibranschen. Stödet från Europeiska kommissionen gör det möjligt att genomföra ett samarbete på bred basis mellan museerna.

www.museumsinmotion.net


Läs mera om samarbetsmuseerna:
Estniska statens konstmuseum www.ekm.ee
Malmö konstmuseum www.malmo.se/konstmuseum

CULTURE_SV.jpg EAC_Culture_SV.jpg

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018