Åbo konstmuseum och Amos Andersons konstmuseum söker arbeten av Fanny Churberg
04.04.2011

År 2012 arrangerar Åbo konstmuseum och Amos Andersons konstmuseum en omfattande utställning som presenterar Fanny Churbergs (1845–1892) konst. Utställningen visas i Åbo 25.5–2.9.2012 och i Helsingfors 21.9–31.12.2012. Museerna söker arbeten av Churberg som kan lånas till utställningarna.

Fanny Churberg hör till Finlands främsta konstnärer verksamma under senare hälften av 1800-talet. Hon föddes i Vasa och studerade i både Düsseldorf och Paris. Churberg är främst känd för sina skickligt utförda landskapsmålningar med senromantiska förtecken. Både tekniskt och motivmässigt avvek hon från sina samtida kolleger genom sina kraftiga färger och expressiva drag.

Personer som äger verk av konstnären bedes ta kontakt med amanuensen Mia Haltia / Åbo konst-museum, tfn (02) 262 7096, mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi eller kuratorn Susanna Luojus / Amos Andersons konstmuseum tfn (09) 6844 4638, susanna.luojus(at)amosanderson.fi. All information om verken behandlas konfidentiellt.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018