Språkdusch för Larsson utställningen
28.11.2011

Svenska nu har sammanställt ett pedagogiskt material till Carl Larsson utställningen och bjuder skolklasserna på en guidad tur på utställningen! Guidningsspråket är svenska och guidningen är gratis. OBS! Bokningskod: Svenska nu.

Undervisningsmaterialet till Carl Larsson utställningen är riktat till högstadie- och gymnasieelever som stöd till guidade turer på museet. Uppgifterna stöder både muntlig och skriftlig språkinlärning. Förhandsuppgifterna fungerar som introduktion till utställningens tema och dess centrala ordförråd och skall helst göras under lektionerna innan klassen besöker utställningen. Efter den guidade turen kan gruppen fortsätta arbetet på museet eller fördjupa temat under påföljande lektioner i skolan.

Här hittar du undervisningsmaterialet!

Svenska nu förmedlar svensk ungdomskultur och möten med det svenska språket till och inom Finland och uppmuntrar ungdomar till att använda svenskan genom positiva förebilder. Svenska nu visar att svenskan är både rolig och nyttig. Nätverket stöder språkundervisningen, ordnar fortbildning för lärare, informerar om betydelsen av språkkunskaper och förmedlar svensk ungdomskultur till finska skolor.

Beställningar: tfn (02) 2627 100 (ti-fre 11-19, lö-sö 11-17).

Läs mer om hur du ska gå tillväga för att beställa en guidad tur.


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018