Gör gott - ropa in konst
14.12.2011

Verken på Tecknarsällskapets i Åbo utställning Fel tecknat säljs på auktion

I Åbo konstmuseums Studio presenteras under slutet av år 2011 Tecknarsällskapets i Åbo (Turun piirustusseura, tps) imponerande utställning Fel tecknat. Utställningen har skapats av Joona Huotari, Kari-Petteri Kakko, Jani Kaunisto, Jussi Lepistö, Sami Leppänen, Jan Lindgren, Eero Merimaa, Jarkko Rantanen, Matti Vainio och Juha Welling. Tecknarsällskapets medlemmar är aboensiska konstnärer som avlagt examen vid Ritskolan i Åbo. De samlas regelbundet för att teckna i föreningens arbetsrum i Manilla. Under de senaste månaderna har tps-medlemmarna tecknat flitigt tillsammans. På tiotals paneler presenteras deras alster: linjer – en del till och med mycket häftiga – och mustiga färger. Alla konstnärerna har arbetat med samma teckning i tur och ordning, och i det slutliga verket kan man inte nödvändigtvis identifiera de individuella handlagen. Vars och ens bidrag är en del av slutresultatet som man inte skulle ha kunnat nå fram till utan det av respekt för de andra präglade samarbete som vuxit fram under årens lopp.

Också tanken på välgörenhet föddes inom gruppen: Tecknarsällskapet beslöt auktionera ut alla verk på utställningen Fel tecknat och donera intäkterna oavkortade till Tallbackens familjecentral i Åbo. Sällskapets medlemmar vill bidra till barnens och ungdomarnas välfärd och på det här sättet fästa också andras uppmärksamhet vid en viktig verksamhetsform. Med auktionsintäkterna inköps bland annat olika slags teckningsmaterial till familjecentralen.

Verkens utgångspris är 300 euro och minimihöjningen är 50 euro. Anbud kan lämnas medan utställningen pågår, ända till 15.1.2012 kl. 17 då auktionen avslutas. Verken är utställda i Åbo konstmuseums Studio och finns även på Åbo konstmuseums webbplats www.abokonstmuseum.fi där man också kan följa med auktionens förlopp: auktion

Gör gott – ropa in konst åt dig själv, till din arbetsplats eller att ge som gåva!
Anbud lämnas per telefon 040 779 5053 eller per e-post till kari-petteri.kakko(at)turuntaidemuseo.fi

Ytterligare uppgifter:
Kari-Petteri Kakko
tfn. 040 779 5053
kari-petteri.kakko(at)turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019