Åbo konstmuseum efterlyser målningar av Otto Mäkilä
04.02.2010

Åbo konstmuseum arrangerar våren 2011 en omfattande utställning av  Otto Mäkiläs (1904–1955) produktion. Utställningen är öppen 28.1–29.5.2011. Otto Mäkilä var en av de viktigaste finländska bildkonstnärerna under förra hälften av 1900-talet. I hemstaden Åbo minns man honom som en modernismens mästare vars inverkan på stadens konstliv var mångsidig och betydelsefull.

Till den kommande utställningen efterlyser museet målningar av Otto Mäkilä från 1930–1940-talet. Vi är också intresserade av 1950-talsmålningar som representerar den s.k. maskintematiken. All information om verken behandlas konfidentiellt.

Verkens ägare ombeds ta kontakt med amanuens Mia Haltia / Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo, tfn (02) 2627096, e-post: mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018