Amanuens till Åbo konstmuseum
16.10.2012

Åbo konstmuseum, Egentliga Finlands regionmuseum som är styrd av Konstföreningen i Åbo är ett nationellt väsentligt museum. I museets centrala verksamhet tillhör att utöka och presentera den som nationalskatt kända samlingen, temporära utställningar som presenterar konstens historia och aktuella fenomen (inom konst), regional och nationell utveckling av branschen, museipedagogiken och forskningsverksamhet. Museet är en aktiv och mångsidig mötesplats för konsten och allmänheten.

Vi söker till vårt team

EN AMANUENS

för ordinarie anställning. Amanuensen ska svara för museets kommunikation, marknadsföring och medierelationer samt sköta de uppgifter som hör samman med utställningarna i Studion och Mörkrummet. 

Vi förutsätter att sökanden har lämplig högre högskolexamen samt erfarenhet av kommunikation, marknadsföring och konstmuseibranschen. Dessutom förutsätter vi utmärkta kunskaper i finska och goda kunskaper i svenska och engelska. Ett framgångsrikt handhavande av uppgifterna förutsätter kännedom om konst- och mediefältet och förmåga att mångsidigt utnyttja olika kommunikationskanaler. Vi värdesätter också initiativrikedom, samarbetsförmåga, positiv anda, ordningsamhet och flexibilitet. Erfarenhet av projektledning och -produktion är ett plus. Arbetet inleds 7.1.2013 eller enligt överenskommelse.

Grundlön 2505,01 e/mån.

Ansökningarna riktas till styrelsen för Konstföreningen i Åbo, sänds till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo, och ska jämte behövliga bilagor ha inkommit senast 9.11.2012 kl. 16.

Förfrågningar under tjänstetid:
museichef Kari Immonen
tfn (02) 262 7099
kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018