Verkvärderingsdag lördag 23.3 kl. 11–17
19.03.2013

Åbo konstmuseums verkvärderingsdag fyller tio år!
Konstverk värderas igen lördag 23.3 kl. 11–17


Åbo konstmuseum värderar åter konstverk lördag 23.3 kl. 11–17. Verkvärderingsdagarna har varit mycket populära och i år firas jubileum: den första värderingsdagen för allmänheten hölls för precis tio år sedan. Fokus ligger på verkens teknik, kvalitet, datering och upphovsman, och råd ges också om iståndsättning, uppbevaring och placering. Prisuppskattningar eller äkthetsintyg ges inte. Verkvärderingen är gratis och experthjälp ges på både finska och svenska. Verken värderas av Åbo konstmuseums äldre amanuens Christian Hoffmann och amanuens Mia Haltia.

Den första verkvärderingsdagen anordnades i samband med Åbo Antik- och konstmässa i mässcentret i Artukais i mars 2003. Privatpersoner hade redan tidigare kunnat ta kontakt och komma med sina konstverk för värdering, men då förfrågningarna var så många ville museet övergå till en praxis som betjänar alla. Hösten 2003 hölls verkvärderingen i Åbo konstmuseum, som då tillfälligt arbetade i observatoriet på Vårdberget. Sedan 2005 har värderingarna anordnats i den renoverade konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. I flera år arrangerades värdering två gånger per år, sedan 2012 dock bara en gång. Allmänhetens intresse har hållit i sig och evenemanget har haft besökare också från andra landskap.   

Bland de konstverk som värderarna fått studera under årens lopp har det funnits arbeten av såväl amatörer som klassiska konstnärer från den finska guldåldern. Både aboensisk och annan inhemsk konst har varit representerad. De utländska verkens andel har varit överraskande stor, vilket vittnar om Åbos geografiska läge och stadens traditioner: bland annat svensk, rysk, estnisk, tysk, fransk, italiensk, brittisk och till och med japansk konst har visats upp.

Verkvärderingsdagen är till nytta för bägge parter: besökarna får information om sina konstverk och råd om hur dessa bäst ska uppbevaras samtidigt som de sakkunniga möter verk som är nya för dem. Någon enstaka gång görs också "fynd"; till dem hör bl.a. en tysk etsning från 1920-talet som hade legat gömd i en garderob i åratal.

Verkvärderingsdag lördag 23.3 kl. 11–17 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26.

Ytterligare information:
Christian Hoffmann
(02) 2627097
christian.hoffmann(at)turuntaidemuseo.fi

Mia Haltia (02) 2627096 eller 050 4003246
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018