Valborgens öppethållningstider
23.04.2014

Vänligen observera våra avvikande öppethållningstider vid valborg:

Onsdagen den 30.4. under valborgsmässoaftonen är muséet öppet kl 11-15.
Torsdagen den 1.5. Första maj är museet stängt.

 Åbo konstmuseum önskar alla en trevlig valborg!

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019