Vi söker en ansvarig för museiservicen
05.03.2015

Åbo konstmuseum – Egentliga Finlands regionkonstmuseum är ett på riksnivå betydelsefullt museum vars huvudman är Konstföreningen i Åbo rf. Till museets centrala uppgifter hör att utöka konstsamlingen, som blivit en nationalskatt, att arrangera tidsbundna utställningar som presenterar konstens historia och aktuella fenomen inom konsten, att utveckla branschen regionalt och på riksnivå och att bedriva museipedagogisk verksamhet och forskning. Konstmuseet är en aktiv och mångsidig mötesplats för konsten och varierande besökargrupper.

Till vårt team söker vi en

ANSVARIG FÖR MUSEISERVICEN

för ordinarie anställning. Centrala arbetsuppgifter är att svara för museets kundservice och museibutikens verksamhet.

Arbetets framgångsrika handhavande förutsätter merkantil utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet, erfarenhet av kundservice samt god social kompetens och visuell gestaltningsförmåga. Den som anställs ska också behärska kontorsprogrammen och ha goda kunskaper i finska, svenska och engelska. Dessutom värdesätter vi initiativrikedom, samarbetsförmåga, positiv anda, ordningsamhet och flexibilitet. Kännedom om bildkonsten och konstmuseibranschen ett plus. Arbetet inleds 1.6.2015 eller enligt överenskommelse.

Grundlön 1 832 euro/mån.(AKTA)

Ansökningarna riktas till styrelsen för Konstföreningen i Åbo och ska jämte behövliga bilagor sändas senast 31.3.2015 (poststämpelns datum) till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo.

Förfrågningar under arbetstid: museichef Kari Immonen, tfn (02) 2627 099, kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018