Stipendier till bildkonstnärer bosatta i Åbo
13.02.2015

Årligen utdelar Konstföreningen i Åbo r.f. stipendier till bildkonstnärer bosatta i Åbo. I vår utdelas två stipendier: 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

Ansökningarna, åtföljda av arbetsplan, bör inlämnas till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo senast söndag 15.3.2015 eller postas senast med poststämpeldatumet 13.3.2015.

Ansökningsblanketter finns att få i museets kassa eller på museets www-sida www.turuntaidemuseo.fi/se/stipendier.

Åbo konstmuseums huvudman är Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys r.f. Föreningen inledde sin verksamhet år 1891, och dess syfte är att främja intresset för och förståelsen av konst, främja konstutövningen i Egentliga Finland samt upprätthålla en konstsamling. Sedan år 1904 har Konstföreningen verkat i konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. Byggnaden donerades till Åbo stad av bröderna Dahlström för att underhållas av staden och användas som säte för Konstföreningens museiverksamhet.

YTTERLIGARE INFORMATION
amanuens Annina Sirén
annina.siren@(at)turuntaidemuseo.fi
tfn. (02) 262 7094 / 050 3568 800
www.abokonstmuseum.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018