Konstföreningen i Åbo delade ut stipendier till Hertta Kiiski och Rita Anttila
17.06.2015

Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry har delat ut stipendier till aboensiska konstnärer. Åbo konstförening beviljade Hertta Kiiski 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Rita Anttila 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

Hertta Kiiski (f. 1973), som nyss utexaminerats från Bildkonstakademins magisterprogram, arbetar i huvudsak med fotografi, rörlig bild och installationskonst. I sina verk granskar hon gränsytorna mellan bilden och rummet genom att förena det fotografiska med det skulpturala. Också associationerna och spontaniteten spelar en viktig roll i hennes produktion. På senaste tid har verk av Kiiski varit utställda bl.a. på Galleria Fafa i Helsingfors och Galleria Å i Åbo. Hennes examensarbete presenterades på utställningen Primavera i Åbo konstmuseums Studio våren 2012 då hon utexaminerades från Åbo Konstakademi.
 
Rita Anttila (f. 1988) utexaminerades från Åbo Konstakademi i våras och också hennes fotografier presenterades i Åbo konstmuseums Studio på examensarbetsutställningen Skymningszon. Med självporträtteringens medel behandlar hon frågor kring det mentala och det kroppsliga, förändringar och begränsningar. Skymningszonen innebär för Anttila en subjektivt upplevd plats där hon får tag i fotografiernas motiv och den fotografiska världen blir en del av den verklighet som kameran ser.

Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry delar årligen ut stipendier åt aboensiska bildkonstnärer. I år inkom 36 ansökningar inom utsatt tid och de ansökta beloppen uppgick sammanlagt till 179 500  euro. Nästa gång kan Konstföreningens stipendier sökas våren 2016.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018