Stipendier till konstnärer bosatta i Åbo
10.02.2016

Årligen utdelar Konstföreningen i Åbo r.f. stipendier till bildkonstnärer bosatta i Åbo. I vår utdelas två stipendier: 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

Ansökningarna, åtföljda av arbetsplan, bör inlämnas till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo senast tisdag 15.3.2016 eller postas senast med poststämpeldatumet 15.3.2016.

Ansökningsblanketter finns att få i museets kassa eller skriva den ut här.

Åbo konstmuseums huvudman är Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys r.f. Föreningen inledde sin verksamhet år 1891, och dess syfte är att främja intresset för och förståelsen av konst, främja konstutövningen i Egentliga Finland samt upprätthålla en konstsamling. Sedan år 1904 har Konstföreningen verkat i konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. Byggnaden donerades till Åbo stad av bröderna Dahlström för att underhållas av staden och användas som säte för Konstföreningens museiverksamhet.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi
puh. (02) 2627 099 / 044 312 2256
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018