Kommande

DE FYRA ELEMENTEN 
23.11.2018 –

På den nya samlingsutställningen får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider.

HANNALEENA HEISKA
8.2–19.5.2019

Hannaleena Heiska (f. 1973) inspireras ofta av populärkulturens bildgalleri och genrer. Hon arbetar med verksviter som ofta knyter an till vetenskapens möjligheter och livets och tillvarons mysterier. I hennes fantasifigurer möts heavymusikens tungsinta dysterhet och kitschens känslosamma romantik. Ibland rör sig konstnären i storstadsnattens regn och dis, i Blade Runner-anda. Den krävande alla prima-teknik som hon använder ger verken mjukhet, lätthet och flykt. Utställningen består av målningar och teckningar, de tidigaste från år 2007 och de nyaste från 2018.

 

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif 

 
TILDA LOVELL: THE QUEEN CONCH
30.11.2018–20.1.2019

Tilda Lovells verk har sin upprinnelse i människosjälens mörka skrymseln och innehåller förutom postakopalyptiska speglingar en stor portion surrealism och svart humor. De drömlika installationerna frammanar säregna syner och livsformer med hjälp av skulptur, animation, organiskt material och upphittade föremål.

ANNA REIVILÄ
8.2–31.3.2019

 

pimiologo.jpg     


JONNA KINA: ARR. FOR A SCENE
30.11.2018–20.1.2019

Arr. for a Scene (2017) är ett dokumentärt porträtt av två foleykonstnärer och deras arbete med en av filmhistoriens mest kända scener, duschmomentet i Alfred Hitchcocks Psycho. I stället för den ursprungliga scenen ser betraktaren konstnärerna i färd med att skapa ljudeffekter, t.ex. ekon av steg, duschljud och ljud från en dörr som stängs.

SARAH CHOO JING: WEAR YOU ALL NIGHT (2017)
8.2–31.3.2019

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018