Lokaler att hyra

Åbo konstmuseums ståtliga miljö lämpar sig också för olika fester och evenemang.

Evenemangen kan anknyta till museets verksamhet och i dem kan inkluderas tilläggsprogram, t. ex. visningar, föreläsningar, musik och konstnärsträff. Önskemål om visningens innehåll och andra önskemål kan framföras i förväg. Visningar ges på finska, svenska, engelska och ryska.

Ripauksen parempi kahvila & catering gör catering för evenemang som arrangeras i museet. Läckerbitar serveras enligt kundens önskemål.

LOKALITETERNA ATT HYRA

LOKAL 1  CAFÉ VICTOR OCH ENTRÉHALLEN
Säte för c. 40 personer i caféet, kan arrageras för c. 100 personer, servering utan sittplatser för c. 200 personer
Lämplig för servering av mat och dryck, program
Lokalhyra: den första timmen 400 ¤, de följande timmarna 170 ¤

LOKAL 2 STORA SALEN / PELARSALEN
Säte för c. 100 personer
Lämplig för föreläsningar och konserter, servering beroende på utställning
Lokalhyra: den första timmen 550 ¤, de följande timmarna 170 ¤ + inträdesavgifter

LOKAL 3 SAMMANTRÄDESRUMMET MÄNTYNEN
max. 15 personer
Basutrustning bord och 8 stolar
Lokalhyra: den första timmen 100 ¤, de följande timmarna 50 ¤ + inträdesavgifter

PERSONAL

På tider då museet inte är öppet tillkommer en extra avgift:
vardagar: 35 ¤ / timme / museivakt
lördagar: 45 ¤ / timme / museivakt
söndagar: 70 ¤ / timme / museivakt

Museipersonalens antal beror på gruppens storlek. Minimifakturering för 1,5 timme.

YTTERLIGARE INFORMATION OCH BOKNINGAR

museiserviceansvarig Petri Mäkikangas
(02) 2627 100 / info@turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020