Mörkrum
Vajiko Chachkhiani: Winter which was not there
1.6.–26.8.2018

Utgångspunkten för Vajiko Chachkhianis produktion är en poetisk humanism som förenar personliga erfarenheter med en psykologisk granskning av den politiska verkligheten. Temat för många av hans verk är stunder av avfärd eller förlust, vilka åstadkommer växelverkan mellan ting eller människor. Chachkhianis människogestalter är ofta avklädda och han leker försynt med avslöjande och döljande. Förutom skulpturer och installationer ingår i hans produktion också filmverk, både dokumentariska och mer narrativa arbeten där berättelsen rör sig i gränslandet mellan dröm och verklighet.

Winter which was not there (2017) granskar relationen mellan det historiska och det personliga samt dess psykologiska inverkningar på individen. Verkets centralgestalt är ett arketypiskt monument som gjorts för att hylla någon historisk person, till exempel en diktare eller en politiker, och som till det yttre påminner något om verkets huvudpersoner, en man och hans hund. Kameran följer statyns resa över havet och upp på land, där den fästs vid en bil och släpas efter bilen genom Georgiens karga landsbygd. Resan slutar i en stad, men vid ankomsten dit finns ingenting kvar i ändan på dragrepet. Mannens och hundens bilfärd i road movie-stil innehåller antydda referenser till filmer, men de händelser som glider förbi utanför bilfönstren och deras eventuella samband med huvudpersonerna lämnas öppna. De förefaller dock att ha en djupare innebörd som berättar om individens inre värld och om hur man gör sig av med barlasten från historien och sitt eget förflutna.

Vajiko Chachkhiani (f. 1985 i Tbilisi, Georgien) bor och arbetar i Berlin. Konststudier bedrev han i Berlin vid Universität der Künst och i Amsterdam vid Gerrit Rietveld Academie, men före sin konstnärsbana studerade han matematik och datateknik. Chachkhiani representerade Georgien på biennalen i Venedig år 2017 och under det senaste året har verk av honom också ställts ut på Istanbul Biennial, Hamburger Kunsthalle och på Carré d’Art–Musée d’art contemporaine i Nimes.

Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Winter which was not there beställdes av Pinchuk Art Centre och galleriet Daniel Marzona, Berlin för Future Generation Art Prize 2017.

www.danielmarzona.com/artists/vajiko-chachkhiani/

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018