RUT BRYK
Den magiska lådan
26.1.–13.5.2018
Rut Bryk – Den magiska lådan är en omfattande utställning som presenterar en av det efterkrigstida Finlands främsta konstnärer, Rut Bryk (1916–1999), pionjär inom den moderna keramikkonsten. Konstnärens namn är bekant för många finländare, men vad baserar sig hennes klassikerstatus på? Var hon designer eller konstnär, keramiker eller bildskapare? Hur blev skaparen av fantasifulla keramikplattor en förnyare av den abstrakta konsten och reliefbegreppet?

Bryk inledde sin bana som grafiker och hade aldrig sysslat med keramik då hon kallades till Arabias konstavdelning år 1942, under andra världskrigets oroliga och materiellt fattiga år. Fabrikens rekryteringspolicy visade sig ha långtgående följder: på tio år blev Arabias konstkeramik välkänd bland experterna i hela världen. Bryks verk belönades med Grand Prix på triennalen i Milano. Till sin natur var Bryk tillbakadragen, men som konstnär var hon kompromisslös och outtröttlig. Hon tyckte om att experimentera, njöt av tekniska utmaningar och förmådde gång på gång uppdatera sitt uttryckssätt – utan att för den skull förlora den intima och personliga grundkänslan. Utvecklingen av Bryks konst avspeglar hela den moderna konstens historia.

Rut Bryk – Den magiska lådan är den hittills mest omfattande exposén över den internationellt belönade förnyarens livsverk. Bland de etthundra verken finns såväl tidiga föreställande verk med anknytning till vardagen och hemmet som mer förenklade monumentala arbeten. Konstnären var framförallt kolorist och modernist, och med säker hand gav hon det abstrakta formspråket en själ. Den muntra popkonstinfluerade koloriten från 1960-talet ersätts under karriärens lopp med ett mer själfullt ljus. Utställningen är en tidsresa till en period då industrin fortfarande trodde på kulturens makt. Tack vare den konstnärliga idealismen kunde skönheten och tekniken, känsligheten och kraften vandra hand i hand. I bakgrunden finns konturerna av ett Finland som reser sig ur ruinerna efter kriget och blir ett modernt industriland och en internationell kulturaktör.

Utställningen är producerad av  EMMA – Esbo moderna konstmuseum, där den presenterades år 2016, hundra är efter Rut Bryks födelse. De flesta verken har lånats ur Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling, som är deponerad på EMMA. Bakgrundsinformation kring utställningen erbjuds under våren genom en serie expertguidade visningar och i boken Rut Bryk: Elämän taide (2016), skriven av docent Harri Kalha och utgiven av EMMA. Utställningen baserar sig på docent Kalhas manuskript.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019