STUDIO
Jenni Yppärilä: Länge leve
7.6.–15.9.2019

Jenni Yppärilä arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur. Hon skapar tredimensionella målningar som dokumenterar den bebyggda miljön och platser som är betydelsefulla för människorna. Konstnärens intresse är främst sociologiskt; för henne avspeglar byggnaderna historien och nutiden, samhällets värderingar och förändringar samt individens sociala miljö.

Länge leve återger verkliga och delvis fiktiva byggnader i Åbo. Man känner igen bland annat Dynamo, FPA:s hus och stadsbiblioteket. Det är inte fråga om direkta kopior av förebilderna – Yppäriläs konstnärliga syfte är inte en noggrann dokumentering utan fokus ligger på andra nivåer. Den konstnärliga friheten kommer till synes i att byggskalan har förändrats och husväggarna försetts med taggar, graffiti, underliga växtbestånd och fintrådig vegetation. De från miljön lösgjorda och omskapade byggnaderna får mänskliga drag och har förvandlats från bilder av platser som man går förbi till porträtt av samhället och dess invånare.

Innan Yppärilä börjar måla gör hon bakgrundsforskning och fotograferar på plats de objekt som hon utvalt. Särskilt fascineras hon av förfallna hus som sett mycket av livet. Sina modeller hittar Yppärilä både på landsbygden och i storstäderna, och hon har under årens lopp inspirerats av byggnadsbeståndet bland annat i Tammerfors, Uleåborg, Mänttä, Viborg, Berlin och New York. Ibland har de av Yppärilä avmålade byggnaderna eller deras funktioner kommit till vägs ände kort efter att målningarna färdigställts. Länge leve är också konstnärens hyllning till byggnaderna och uttrycker en önskan om ett långt liv för dem.

Jenni Yppärilä (f. 1980 i Oulais) avlade examen i bildkonst vid Aalto-universitetet år 2010 och bor och arbetar i Helsingfors. Hon har återgivit den bebyggda miljön i Finland i tredimensionella målningar alltsedan 2012. I Åbo visades Yppäriläs målningar år 2018 på Galleri Å. Verk av henne finns bland annat på Kiasma, Uleåborgs konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Tammerfors konstmuseum.

Utställningen har fått understöd från Alfred Kordelins stiftelse, Finska kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet.

www.jenniypparila.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019