UPPGIFTSMATERIAL

UTSTÄLLNINGSTEXTER OCH UPPGIFTER

Utställningstexterna är användbara då man förbereder sig inför museibesöket och i samband med klassrumsarbete kring utställningen. Längre ner på sidan hittar du utställningstexterna i pdf-format för både samlingsutställningen och för den tillfälliga utställningen i museets nedre våning.

De utställningspecifika uppgifterna fördjupar museibesöket och ger idéer för hur man kan fortsätta arbeta kring utställningens innehåll. Uppgifterna kan göras i skolan eller skrivas ut och tas med på utställningsbesöket. Från museikassan kan man låna skrivunderlag.


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020