Utställningar
AXEL HAARTMAN – ALI MUNSTERHJELM – SANTERI SALOKIVI

14.9.2018–20.1.2019

Under tidigt 1900-tal var kamraterna Axel Haartman, Ali Munsterhjelm och Santeri Salokivi galjonsfigurerna i Åbo för den färgmättade stil som härrörde från impressionismen och postimpressionismen. Influerade av sina studier i Paris dokumenterade konstnärskamraterna verkligheten omkring sig, inklusive dess sociala aspekter. Munsterhjelms specialitet var kulturlandskap och urbana motiv, i synnerhet Aura å. Haartman målade stilleben, interiörer, människor och landskap. Salokivi föredrog framför allt människomotiv, porträtt och urbana vyer. Läs mer

DE FYRA ELEMENTEN 
23.11.2018 –

På den nya samlingsutställningen får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider. Läs mer

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif  

TILDA LOVELL: THE QUEEN CONCH
30.11.2018–20.1.2019

Tilda Lovells verk har sin upprinnelse i människosjälens mörka skrymslen och innehåller förutom postakopalyptiska speglingar en stor portion surrealism och svart humor. De drömlika installationerna frammanar säregna syner och livsformer med hjälp av skulptur, animation, organiskt material och upphittade föremål. Läs mer

 

pimiologo.jpg

JONNA KINA: ARR. FOR A SCENE
30.11.2018–20.1.2019

Arr. for a Scene (2017) är ett dokumentärt porträtt av två foleykonstnärer och deras arbete med en av filmhistoriens mest kända scener, duschmomentet i Alfred Hitchcocks Psycho. I stället för den ursprungliga scenen ser betraktaren konstnärerna i färd med att skapa ljudeffekter, t.ex. ekon av steg, duschljud och ljud från en dörr som stängs. Läs mer

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019