Utställningar
DE FYRA ELEMENTEN 

23.11.2018 – 5.1.2020

På museets samlingsutställning får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider.

Läs mer


EMIL NOLDE
4.10.2019–5.1.2020

Den tyske expressionisten Emil Noldes (1867–1956) varumärke var de kraftiga färgerna och den grovt stiliserande framställningen, och hans verk väckte redan på sin tid hetsig debatt. Under sin långa karriär blev Nolde först en omstridd konstnär, sedan en ”degenererad” konstnär och till sist en uppskattad klassiker inom den tidiga modernismen. Nationalsocialisterna fördömde hans konst såsom icke-tysk och han förbjöds att utöva sitt yrke, men han fortsatte att måla i tysthet. Nolde var en iakttagare och en uttolkare av människan och naturen, särskilt havet, samt en stor blomstervän. Hans olika motiv är företrädda på utställningens närmare etthundra oljemålningar och akvareller. Utställningen är producerad i samarbete med stiftelsen Nolde Stiftung Seebüll.

Läs mer


LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif    


ANNIKA DAHLSTEN & MARKKU LAAKSO
CAMPFIRE IN A ZOO
22.11.2019–5.1.2020

Campfire in a Zoo (2019) är en installation med dockanimation som granskar framställandets och betraktandets mångtydighet. Utställningen baserar sig på Markku Laaksos släkthistoria: hans fars farföräldrar reste år 1930 tillsammans med en grupp samer runt i Tyskland på s.k. människoutställningar, som i de zoologiska trädgårdarna förevisade representanter för olika ursprungsfolk.

Läs mer

 

pimiologo.jpg

 

MARJA HELANDER
EATNANVULOS LOTTIT - INUTI JORDEN FÅGLARNA
22.11.2019–5.1.2020

Eatnanvulo¨ Lottit – Inuti jorden fåglarna (2018) är en prisbelönad danskortfilm där färden går från byarna i Sameland genom skogarna till Helsingfors. Verket granskar motsättningarna mellan det traditionella samiska levnadssättet och det moderna samhället och lyfter fram frågor om markanvändningsrätt, konsumtion och aktning för naturen.

Läs mer

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019