Utställningar
AXEL HAARTMAN – ALI MUNSTERHJELM – SANTERI SALOKIVI

14.9.2018–20.1.2019

Under tidigt 1900-tal var kamraterna Axel Haartman, Ali Munsterhjelm och Santeri Salokivi galjonsfigurerna i Åbo för den färgmättade stil som härrörde från impressionismen och postimpressionismen. Influerade av sina studier i Paris dokumenterade konstnärskamraterna verkligheten omkring sig, inklusive dess sociala aspekter. Munsterhjelms specialitet var kulturlandskap och urbana motiv, i synnerhet Aura å. Haartman målade stilleben, interiörer, människor och landskap. Salokivi föredrog framför allt människomotiv, porträtt och urbana vyer. Läs mer

KOMMANDE: DE FYRA ELEMENTEN 
23.11.2018 –

På den nya samlingsutställningen får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider. Läs mer

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif  

 

JAAKKO NIEMELÄ: NOSTALGIA
14.9–18.11.2018

Jaakko Niemeläs konstnärliga arbete har sedan 2012 anknutit till ett forskningsprojekt kring sjöfarten och de minnen konstnären har av sin far som var sjökapten. Nostalgia berättar om hur stora strukturer brutits ner och upplösts, om avstående och längtan, förstörelse, förfall och upphörande. Läs mer

 

pimiologo.jpg


MIKHAIL KARIKIS: AIN'T GOT NO FEAR
14.9–18.11.2018

Ain’t Got No Fear (2016) beskriver 11–13-åriga pojkars uppväxt i de industrialiserade kärrmarkerna i Isle of Grain i sydöstra England. Verket har drag av musikvideo och avslöjar glimtar av ett liv i gränstrakterna mellan barndom och vuxenhet, ett liv som skyr auktoriteter och övervakning från de vuxna och behärskas av vänskap och lekarnas logik. Läs mer

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018