Utställningar
DE FYRA ELEMENTEN 

23.11.2018 – 5.1.2020

På museets samlingsutställning får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider.

Läs mer


EMIL NOLDE
4.10.2019–5.1.2020

Den tyske expressionisten Emil Noldes (1867–1956) varumärke var de kraftiga färgerna och den grovt stiliserande framställningen, och hans verk väckte redan på sin tid hetsig debatt. Under sin långa karriär blev Nolde först en omstridd konstnär, sedan en ”degenererad” konstnär och till sist en uppskattad klassiker inom den tidiga modernismen. Nationalsocialisterna fördömde hans konst såsom icke-tysk och han förbjöds att utöva sitt yrke, men han fortsatte att måla i tysthet. Nolde var en iakttagare och en uttolkare av människan och naturen, särskilt havet, samt en stor blomstervän. Hans olika motiv är företrädda på utställningens närmare etthundra oljemålningar och akvareller. Utställningen är producerad i samarbete med stiftelsen Nolde Stiftung Seebüll.

Läs mer


LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif    


HOLGER LOODUS: JOURNEY TO THE END OF THE WORLD
4.10.–17.11.2019

Holger Loodus arbetar med måleri och kinetiska installationer som ofta anknyter till filmen och filmhistorien. Journey to the End of the World behandlar den svarte upptäcktsresanden Matthew Hensons resa till Nordpolen år 1909, konstnären Joseph Beuys schamanistiska mytskapande och den samtidiga sociala aktivismen i 1900-talets konstvärld samt den flyktingvåg som för ett par år sedan svepte genom de arktiska trakterna från Ryssland till Norge.

Läs mer

 

pimiologo.jpg

 
PETRA LINDHOLM: EMPTY VESSELS
4.10.–17.11.2019

Empty Vessels (2016) spelades in i Katmandu i Nepal och följer bergsklättrarna i spåren upp på ett av världens högsta berg. De avlägsna bergstopparna antyder att tillfredsställelsen då målet nås blir kortvarig och att klättrarna ständigt längtar efter nya äventyr, liksom det moderna samhället präglas av längtan efter spännande upplevelser.

Läs mer

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019